Při realizaci projektů zabývajících se zlepšováním životního prostředí Vám zajistím provádění technického dozoru.

Technický dozor zajišťuje zejména kontrolu kvality prováděných prací, kontrolu kvality používaného rostlinného materiálu, kontrolu dodržování správných technologických postupů při kácení i výsadbě dřevin, řezu dřevin a ošetřování dřevin, kontrolu správných technologických postupů při zakládání trávníků, přejímání dokončených částí realizace projektu, zhotovení soupisů vad a dohled nad jejich odstraňováním, kontrolu faktur, zda odpovídají smluvním cenám a množství materiálu a provedených prací, přípravu, organizaci a vedení kontrolních dnů vč. vypracování zápisů.