Seminář o údržbě zeleně – Komu se nelení, tomu se zelení

Zajistím Vám celý průběh seminářů na téma péče o životní prostředí a péče o zeleň. Dohodnu téma, lektory, grafickou publicitu, prostory, občerstvení pro lektory i účastníky a materiály pro účastníky. Na semináře je možné čerpat z některých dotačních titulů.