• Město Vamberk – Ing. Jiří Mazúch, starosta města, 494 548 110
 • Město Meziměstí – Mgr. Eva Mücková, starostka města, 491 582 369
 • Město Třebechovice pod Orebem – Ing. Jiří Němec, starosta města, 495 592 061
 • Město Dvůr Králové – Mgr. Dušan Kubica, místostarosta města, 499 318 230
 • František Kinský, Kostelec nad Orlicí
 • Město Štíty – Bc. Jiří Vogel, starosta města, 583 440 214
 • Národní památkový ústav, územní pracoviště Josefov – Ing. Jiřina Jelínková, zaměstnanec NPÚ, ÚOP Josefov, 491 509 555
 • Město Trutnov – Ing. Ilona Vojtíšková, odbor rozvoje města, 499 803 233
 • Město Jeseník – Regenerace zeleně v Jeseníku, Ing. František Chovanec, vedoucí oddělení investic a rozvoje, 584 498 180
 • Statutární město Zlín – Regenerace zeleně ve městě Zlíně, Ing. Ivo Divoký, vedoucí odbor městské zeleně, 577 630 960
 • Obec Potštejn – Regenerace zeleně v Potštejně, Petr Dostál, starosta, 494546812
 • Obec Rpety – Regenerace veřejné zeleně v obci Rpety, Alena Hasmanová, starostka, 311 512 750
 • Pohřebnictví Zlín – Revitalizace stromořadí v lokalitě Lesní hřbitov Zlín, Milan Macura, jednatel společnosti, 577 011 333
 • Obec Dobrá Voda u Hořic – Regenerace zeleně v okolí Dobrovodského rybníka, Mgr. Jana Němcová, starostka, 493 699 212
 • Město Třebechovice pod Orebem – Regenerace zeleně města Třebechovice pod Orebem II., Ing. Jiří Němec, starosta města, 495 592 061
 • Město Rychnov nad Kněžnou – Regenerace zeleně města Rychnov nad Kněžnou, Ing. Martina Langerová, odbor výstavby a životního prostředí MěÚ Rychnov nad Kněžnou, 494 509 353
 • Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Bělá – Regenerace vybrané zeleně DSO Bělá, Bc. Vladimír Bukovský, předseda DSO, 494 598 144
 • Obec Habřina – Regenerace zeleně obce Habřina, Mgr. Hana Vránová, starostka obce, 725 862 068
 • Národní památkový ústav ÚOP Plzeň – Regenerace zámeckého parku zámku Kozel (vybrané plochy), Ing. Veronika Zelinková, zaměstnanec NPÚ ÚOP Plzeň, 377 360 917
 • Městys Černá Hora – Revitalizace zeleně na vybraných plochách městyse Černá Hora, Ing. Jiří Rydval, tajemník, 516 437 121
 • Město Česká Třebová – Revitalizace, obnova městské zeleně a rozvoj ploch sídelní zeleně s cílem zlepšení kvality života, Ing. Ivana Vrbická, vedoucí odboru životního prostředí MěÚ, 465 500 180
 • Město Duchcov – Regenerace zeleně zámeckého parku v Duchcově, Ing. Jitka Bártová, starostka, 417 514 403
 • Městys Velké Poříčí – Ing. Josef Král, starosta města, 491 482 732

Vedení podpořených projektů:

 • Dobrovolný svazek obcí Broumovsko – Varovný systém před povodněmi pro obce Broumovska, Karel Rejchrt, předseda DSO Broumovsko, 491 528 121
 • Národní památkový ústav, územní pracoviště Josefov – Regenerace zeleně v parku státního zámku Hrádek u Nechanic, – Ing. Jiřina Jelínková, zaměstnanec NPÚ, ÚOP Josefov, 491 509 555
 • Správa a údržba silnic Plzeňského kraje – Regenerace zeleně SÚS Klatovy, Radek Kadlec, 376333911
 • Město Štíty – Rekonstrukce městského parku ve Štítech,
 • Město Vamberk – Regenerace zeleně ve Vamberku

Technický dozor investora:

 • Město Štíty – Rekonstrukce městského parku ve Štítech, Bc. Jiří Vogel, starosta města, 583 440 214
 • Město Vamberk – Regenerace zeleně ve Vamberku, Ing. Jiří Mazúch, starosta města, 494 548 110
 • Národní památkový ústav, územní pracoviště Josefov – Regenerace zeleně v parku státního zámku Hrádek u Nechanic, Ing. Jiřina Jelínková, zaměstnanec NPÚ, ÚOP Josefov, 491 509 555
 • Město Jaroměř – Josefov – regenerace zeleně v historickém centru pevnostního města, Ing. Petr Filipec, vedoucí odboru životního prostředí, MěÚ Jaroměř, 491 847 150

SZIF – LEADER

Zajištění podkladů a podání žádosti o podporu:

 • Komu se nelení, tomu se zelení – seminář na téma péče o zeleň, Karel Rejchrt, předseda DSO Broumovsko, 491 528 121
 • Setkávání na Broumovsku – pořízení velkokapacitních stanů a příslušenství, Karel Rejchrt, předseda DSO Broumovsko, 491 528 121

Vedení projektu a vyúčtování podpory:

 • Komu se nelení, tomu se zelení – seminář na téma péče o zeleň, Karel Rejchrt, předseda DSO Broumovsko, 491 528 121