Ing. Yvona Eliášová

projektová manažerka
projekty podporující zlepšování životního prostředí
+420 608 703 558
[email protected]
www.eliasova.cz

Nabídka

Projektový management
zajištění zpracování projektové dokumentace
zpracování a podání žádosti o podporu
zajištění zadávacího řízení
technický dozor investora
vedení projektu
závěrečné ukončení a vyhodnocení projektu

Dotační programy
Operační program Životní prostředí
Státní fond životního prostředí
Státní zemědělský intervenční fond
LEADER
Program obnovy venkova
Finanční nástroje péče o krajinu Ministerstva životního prostředí